gegenpropaganda.org

“แม่” ในความหมายทางวิชาการหรือทางวิทยาศาสตร์แปลตรงตัวได้ว่าผู้หญิงหรือสุภาพสตรีผู้ให้กำเนิดบุตร  ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังหมายความถึงแม่ที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูลูก ซึ่งหากไม่นับตามวิชาการแต่ไปนับในแง่ของความสัมพันธ์ในครอบครัว คำว่า “แม่และเด็ก” นั้นมีความสำคัญมากกว่าเพียงการให้กำเนิดทางกาย แต่มันถือเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต้องเลี้ยงดูเด็กที่เต้นให้กำเนิดมากหรือดูแลเด็ก ที่อยู่ในความดูแลของตนเอง

คำว่าแม่และเด็กที่ไม่ใช่เพียงแค่การสืบทอดเชื้อสาย

gegenpropaganda.org

ในความจริง “แม่” ไม่ใช่เพียงแค่คำทั่วไปใช่ในฐานะผู้ให้กำเนิดเพียงเท่านั้น แต่แม่ที่มีจิตวิญญาณความเป็นแม่ที่แท้จริงนั้น จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็กตั้งแต่เกิด อาทิ การดูแลเด็กซึ่งเป็นลูกน้อยของตนที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เฝ้าดูแลเอาใจใส่ ประคับประคองให้สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ในเรื่องพื้นฐานต่างๆของชีวิตคนเรา ซึ่งเคยมีคำกล่าวที่ว่าภารกิจของแม่นั้นไม่ใช่เพียงแค่ให้กำเนิดและดูแลเพียงเท่านั้น แต่มันเป็นภารกิจที่จะต้องมอบความรักและความห่วงใหญ่ให้กับลูกของตนเองแบบไม่มีกำหนดวันเวลาที่จะจบภารกิจ ตราบสิ้นลมหายใจ

การทำหน้าที่ของแม่และเด็กในช่วงปฐมวัย

gegenpropaganda.org

ว่ากันว่าช่วงเวลาระหว่างแม่และเด็กที่ดีที่สุดและล้ำค่าที่สุดนั่นก็คือช่วงเวลาที่ผู้เป็นแม่ต้องดูแลลูกตั้งแต่แรกเกิดหรือในช่วงปฐมวัย เพราะนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวที่เด็ก ๆ จะอยู่กับคุณแม่ทั้งวันอย่างตัวติดกันตลอดเวลา จากนั้นเมื่อพวกเขาเติบโตแล้ว ก็อาจจะมีเรื่องต่างๆที่ทำให้อยู่ห่างจากคนเป็นแม่ไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน เพื่อนฝูง หรือกิจกรรมอื่นๆที่เด็ก ๆ สนใจ ในขณะเดียวกันมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับคนเป็นแม่ โดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่เป็นอย่างมาก เพราะคนที่เลี้ยงดูเด็กแล้ว จะรู้ว่ามันจะยากขึ้นเรื่อย ๆ ในการดูแลเด็กเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น การรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ด้วยเหตุนี้เอง คุณแม่ทั้งหลายและน่าจะรวมทั้งคุณพ่อที่ร่วมกันให้กำเนิดเด็กคนนั้นมา ย่อมจะต้องให้ความเอาใจใส่ในการดูแลเด็กคนไหนตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดากันเลยทีเดียว

แม่และเด็กกับการเตรียมความพร้อมในการดูแลลูก

gegenpropaganda.org

แม้ว่าในปัจจุบันด้วยสภาพสังคมของคนเราในปัจจุบันการแต่งงานของสุภาพสตรีจะถูกพบว่ามีสถิติเกิดการแต่งงานที่อายุมากขึ้นทุกที จากเดิมที่อยู่ในช่วงประมาณ 20 กว่าปี กลายเป็นช่วงอายุ 30 กว่าปีขึ้นไป ส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะสภาพสังคมที่เปิดให้คุณแม่ทั้งหลายได้มีโอกาสทำงานและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่แพ้ฝ่ายชาย ทำให้กว่าจะตกลงปลงใจแต่งงานกันได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีเช่นกันที่เป็นคุณแม่วัยสาวหรือวัยรุ่น ทางเลือกที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งที่ท่านจะรับมือกับการดูแลเด็กได้นั่นก็คือท่านควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับแม่และเด็กโดยเฉพาะวิธีการดูแลเด็กเล็กในช่วงปฐมวัย ด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลหรือสถาบันสถานศึกษาซึ่งเปิดอบรมในเรื่องดังกล่าวดีกว่าเรียนรู้ด้วยตนเอง

ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็กจึงเป็นความสำคัญที่สุดครับมากขึ้นกว่าเดิมเพราะหน้าที่ของพ่อแม่นั้นไม่ใช่เพียงแค่ให้กำเนิดเด็กคนหนึ่งขึ้นมา แต่ต้องประคับประคองเค้าให้เจริญเติบโตขึ้นให้เป็นคนที่สร้างสิ่งดีๆ ต่อสังคม ซึ่งเว็บของเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ ให้คุณแม่ทั้งหลายสามารถดูแลลูกน้อยให้เติบโต่อไปได้อย่างมีความสุข