คุณจะทำอย่างไรเมื่อเป็นคุณ แม่วัยละอ่อน

คุณแม่วัยละอ่อน

ย้อนกลับไปในอดีตยุคเก่าหรือคนอาจจะมองว่าเป็นยุคโบราณ การแต่งงานของเด็กสาวอายุน้อย 15 ปีขึ้นไปถึง 18 ปี ถือเป็นเรื่องปกติ แต่คำว่าปกตินี้เกิดจากสภาพสังคมในอดีตที่มองว่าสุภาพสตรีเป็นเพียงช้างเท้าหลัง จึงมักมีการจับคู่ของผู้ใหญ่ในครอบครัวที่เรียกกันว่าการคลุมถุงชนไปกับผู้ชายที่เป็นบุตรหลาน หรือคนที่ผู้ใหญ่เห็นสมควร ในเวลาต่อมาค่านิยมการดังกล่าวเริ่มหายไป และสุภาพสตรีจะเริ่มมีการแต่งงานช้าลงมากขึ้นเนื่องจากมุ่งไปหาหาความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพการงานก่อน หรือบางคนก็เลือกครองโสด แต่ในทางกลับกันอีกสภาพปัญหาหนึ่งกลับพบเจอในปัจจุบันคือ ปัญหาการให้กำเนิดเด็กตอนที่ยังไม่พร้อมหรือกรณีคุณ แม่วัยละอ่อน นั้นเอง

คุณ แม่วัยละอ่อน กับประเด็นปัญหาระดับโลก

แม่วัยละอ่อนมือใหม่

ย้อนกลับไปในช่วงปี 2015 เพราะปัญหาคุณแม่วัยละอ่อนกลายเป็นประเด็นสำคัญเป็นอย่างมากและกลายเป็นวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกวาระหนึ่งที่ประชาคมโลกได้ร่วมกันประชุมหารือ โดยตั้งเป้าหมายเพื่อช่วยในส่วนของการสร้างหลักความมั่นคงและประกันให้คนที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาพวะทางสังคมของคนทุกเพศและทุกช่วงวัย ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่เป็นอุปสรรคหรือถูกมองว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องแก้ไขกันด่วนนั่นก็คือ ปัญหาจำนวนคุณแม่วัยละอ่อนที่มีการให้กำเนิดเด็ก ตั้งแต่ตนเองอายุอย่างน้อยในช่วง 10 ถึง 14 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมในการตั้งครรภ์และเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและในช่วง 15 ถึง 19 ปี ซึ่งยังไม่พ้นวัยเรียนในปัจจุบัน  

ปัญหาคุณแม่วัยละอ่อนในประเทศไทย

แม่วัยละอ่อน

            แม้ว่าปัญหาคุณแม่วัยเราอ่อนในประเทศอื่นจะเป็นปัญหาที่หนักเป็นอย่างมากก็ตาม แต่หากมองในประเทศไทยก็ยังถือว่าดีกว่าประเทศอื่นมาก โดยหลังจากที่เริ่มมีการรณรงค์ให้ใช้มาตรการส่งเสริมต่างๆเพื่อป้องกันปัญหาคุณแม่วัยละอ่อนในประเทศแล้ว ถ้านับแต่ปี 2012 เป็นต้นมา มีจำนวนสถิติลดลงมาโดยตลอด แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องรีบหาทางปรับปรุงแก้ไข นอกจากการป้องกันไม่ให้เกิดในการตั้งครรภ์ในวัยเด็กในช่วงวัยก่อนเวลาอันควรแล้ว ก็ยังต้องมีนโยบายให้ความช่วยเหลือ ประคับประคองเพื่อให้ พวกเขาสามารถดูแลบุตรและใช้ชีวิตในสังคมต่อไปได้

คุณแม่วัยละอ่อนสู่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

แม่วัยละอ่อนแม่เลี้ยงเดี่ยว

นอกจากปัญหาการมีบุตรก่อนวัยอันควรของหญิงสาวอายุน้อยแล้ว ปัญหาต่อไปของคุณแม่วัยละอ่อนนั่นก็คือการที่เลือกที่จะมีเด็กก่อนวัยอันควร และสร้างครอบครัวในช่วงที่ตนเองไม่พร้อม ทำให้บ่อยครั้งการครองเรือนชีวิตครอบครัวมักจะล้มเหลว จากคุณแม่วัยละอ่อนจึงพัฒนากายไปเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว 

จากที่เราได้กล่าวมาข้างต้นปัญหาคุณแม่วัยละอ่อนเป็นอีกปัญหาที่สำคัญ ซึ่งสำหรับประเทศไทยของเรานั้น เว็บไซต์ของเราขอเป็นอีกส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแก้ไขปัญหาคุณแม่วัยละอ่อนและคุณแม่เลี้ยงเดียวซึ่งเกิดขึ้นในสังคม ให้สามารถประคับประคองชีวิตตนเอง รวมทั้งเลี้ยงดูลูก ๆ ที่เกิดขึ้นมา ให้เติบโตเป็นคนที่ดีต่อสังคมต่อไปได้

เราได้รวบรวมเอาเรื่องน่ารุ้สำหรับ แม่และเด็ก มาให้คุณแม่มือใหม่ได้เรียนรู้วิธีเลี้ยงลูกและการดูแลลูกกับตัวคุณแม่เอง ติดตามเราได้ทางเว็บไซต์นี้ได้นะค่ะ

Recommended Articles