Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
สาเหตุฉีดวัคซีน

ช่วงโควิดระบาดเลื่อน ฉีดวัคซีน ลูกได้มั้ย?

ว่าด้วยเรื่องของการ ฉีดวัคซีน สถานการณ์ Covid-19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งแข่งกันทำลายสถิตได้ยอดใหม่ได้ทุกวันนี้ตอนนี้ ทุกคนบอกไว้ว่าทั้งหวาดกลัว และพยายามหาวิธีการปรับตัวให้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่รอด ในสถานการณ์แบบนี้ ซึ่งสำหรับผู้ใหญ่ที่ว่ามีความรู้จักที่จะป้องกันตัวเองมากกว่าเด็กและคนชราแล้ว ยังติดเชื้อเป็นว่าเล่น แล้วกลุ่มเด็ก ๆ ละจะเป็นอย่างไร ช่วงโควิดระบาดเลื่อน ฉีดวัคซีน ลูก          สำหรับสถานการณ์ตอนนี้ แม่ ๆ คงกำลังคิดหนักเพราะถ้าได้เวลาต้องพาเจ้าตัวน้อยไปฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน โควิดก็กลัว วัคซีนก็ต้องฉีด หรือ จำเป็นมั้ยที่ต้องไปฉีดตอนนี้  …