Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
การระบายสีกิจกรรมเสริมพัฒนาการ

กิจกรรมเสริมพัฒนาการ ของลูกน้อยให้ฉลาดสมวัย

กิจกรรมเสริมพัฒนาการ จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อลูกน้อยเลยก็ว่าได้โดยการที่ผู้ปกครองใส่ใจในเรื่องของการทำกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการก็จะช่วยให้ลูกของท่านฉลาดและเติบโตสมวัยพร้อมกับยังทำให้ลูกของท่านมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นมากยิ่งขึ้น และการที่พาลูกของท่านไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างการร้องเพลง การเต้นรำ  การวาดภาพระบายสีหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนก็จะช่วยให้ลูกท่านได้มีโอกาสค้นหาในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุดอีกด้วย กิจกรรมเสริมพัฒนาการ มีความสำคัญต่อตัวเด็กอย่างไร การที่ผู้ปกครองชวนลูก ๆ ของท่านกิจกรรมเสริมพัฒนาการ ก็จะช่วยให้ลูกของท่านมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นและฉลาดสมวัยโดยเฉพาะเด็กในช่วงอายุประมาณ 10-12 ปี ชวนทำกิจกรรมอย่างง่าย ๆ กับครอบครัวยังจัดว่าเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ครอบครัวให้มากขึ้นพร้อมกับยังช่วยให้ลูกของท่านจะไม่รู้สึกขาดความรักหรือความอบอุ่นในครอบครัวอีกด้วย นอกจากนี้การที่ผู้ปกครองชวนลูกของท่านให้ทำ กิจกรรมเสริมพัฒนาการ ก็ยังช่วยเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันให้ดีมากขึ้นพร้อมกับยังเป็นการเปิดโลกกว้างให้ลูกของท่านได้พบเจอสิ่งใหม่ ๆ จากโลกภายนอกมากขึ้นอีกด้วย …