Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

การสต็อกนมแม่ไว้ให้นานที่สุด กับเทคนิคที่ควรทราบ

การสต็อกนมแม่ไว้ให้นานที่สุด จัดว่าเป็นสิ่งที่คุณแม่หลายคนควรหลายในเรื่องของวิธีการดูแลและรักษานมให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่ลูกน้อยจะได้รับปริมาณของนมแม่อย่างเพียงพอนั้นเอง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการป้องกันเรื่องปัญหานมในสต็อกเสียหรือบูดได้ดีในระดับหนึ่งอีกด้วย การสต็อกนมแม่ไว้ให้นานที่สุด มีส่วนดีอย่างไร จัดว่ามีส่วนช่วยในการคงสภาพน้ำนมแม่ให้นานที่สุดอย่างนั้นเอง จึงทำให้ทารกจะได้รับปริมาณของทางด้านสารอาหารจากนมแม่ที่เพียงพอต่อความจำเป็นต่อร่างกาย และยังทำให้ไม่สูญเสียน้ำนมแม่ในปริมาณที่เยอะจนเกินไปอีกด้วย การสต็อกนมแม่ไว้ให้นานที่สุดมีอะไรบ้าง จัดว่ามีหลากหลายวิธีในการรักษานมแม่ให้คงสภาพได้นานที่สุดเลยก็ว่าได้ ซึ่งการที่รักษานมแม่อย่างถูกวิธีตามความเหมาะสมจัดว่ามีส่วนช่วยให้ลูกสามารถดื่มนมแม่ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย ดังนั้นการดูแลรักษานมแม่อย่างถูกต้องก็มีดังนี้  การปั้มนมให้ลูกภายใน 4 วัน เพราะการที่คุณแม่ให้นมลูกในสัดส่วนที่พอเหมาะในวันเดียวจัดว่ามีส่วนช่วยที่ทำให้เขาได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่นั้นเอง ด้วยการแช่เอาไว้ในตู้เย็นประมาณ 12 ชั่วโมงจัดว่ามีส่วนช่วยในการคงสภาพนมแม่ให้มีความสดใหม่อย่างนั้นเอง และยังช่วยรักษาสภาพนมแม่ให้ดีและมีปริมาณสารอาหารที่ครบถ้วนอีกด้วย การให้นมที่ละลายแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมงจัดว่าเป็นการป้องกันเรื่องนมบูดหรือค้างสต๊อกที่ได้ผลดีมากพอสมควรเลยก็ว่าได้ พร้อมกับยังช่วยให้ลูกได้รับปริมาณสารอาหารอย่างเต็มที่อีกด้วย  การห้ามนำนมที่ละลายนำไปแช่แข็งใหม่ …