Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
แนะนำเด็กทารกกับวัคซีน BCG

เด็กทารกกับวัคซีน BCG จำเป็นจริงหรือ ?

เด็กทารกกับวัคซีน BCG เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ ที่การฉีดวัคซีนสำหรับเด็กที่พึ่งคลอดออกมา ที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของเด็ก โดยเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ดีได้ แล้วเกิดโรคที่จะตามมาได้ง่าย ทำให้ต้องมีการฉีดวัคซีนนี้นั่นเอง โดยการฉีดนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้น จะมีผลข้างเคียงบ้างเป็นเรื่องธรรมดา โดยจะฉีดให้ที่แขนซ้ายกันเป็นส่วนใหญ่ โดยผิวอาจจะมีความนูนขึ้นมาได้ หลังจากนั้นจะหายได้เองในไม่ช้า ข้อมูลพื้นฐานใน เด็กทารกกับวัคซีน BCG วัคซีนชนิดนี้เป็นการที่ได้ป้องกันในเรื่องของวัณโรคได้กันดีเอามาก ๆ  โดยเป็นเชื้อของพวกแบคทีเรียที่ถือว่ามีการอันตรายต่อทางด้านเด็กเมื่อเข้าสู่ร่างกายไป จะมีการทำลายภูมิคุ้มกันไปเยอะ ทั้งที่เด็กจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำอยู่แล้ว ทำให้เชื้อนี้หลบตามร่างกายภายในอวัยวะต่างๆนั้นเอง โดยการที่ฉีดเข้าไปถ้าหากว่าติด เชื้อนี้จะอ่อนลงเยอะ …