Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ปัญหาการให้นมลูก สาเหตุ

ปัญหาการให้นมลูก กับสิ่งที่คุณแม่ต้องเจอ 

ปัญหาการให้นมลูก ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณแม่ที่ถือว่าเป็นมือใหม่หลายท่านอาจจะพบเจอในส่วนของการให้นมลูกแบบที่มากมายพอสมควรเลยก็ว่าได้ จนส่งผลให้ลูกได้รับปริมาณสารอาหารอย่างไม่เพียงพอ ดังนั้นในบทความนี้เราจึงรวบรวมในเรื่องของปัญหาการให้นมลูกน้อยพร้อมกับวิธีการแก้ไขแบบเบื้องต้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ ปัญหาการให้นมลูก กับสิ่งที่คุณแม่มือใหม่ได้พบ การรั่วไหลอันเนื่องมาจากมีปริมาณของน้ำนมที่มาก้กินไปอย่างนั้นเอง จนส่งผลให้บริเวณเสื้อจะมีรอยเปื้อนน้ำนมได้ง่ายอย่างนั้นเอง ดังนั้นคอยใส่แผ่นซับดูดน้ำนมก็จะช่วยป้องกันในส่วนของปัญหานี้ได้เลยทันที อีกทั้งยังช่วยให้คุณแม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้ค่อนข้างง่ายอีกด้วย ปัญหาเรื่องนมคัดตึงจัดว่าเป็นสิ่งที่คุณแม่หลายท่านพบเจอมากที่สุดเลยก็ว่าได้ ดังนั้นถ้าคุณแม่รู้สึกว่ามีอาการคัดตึงควรให้ลูกดื่มนมจากเต้าบ่อย ๆ จัดว่ามีส่วนช่วยที่ดีในการลดอาการคัดตึงจากเต้าได้ทันที ปัญหาการให้นมลูกกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ ถือว่ามีหลากหลายสาเหตุเลยก็ว่าได้ และบางปัญหาเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจจะส่งผลให้คุณแม่จะเกิดความกังวลร่วมด้วยอย่างนั้นเอง ดังนั้นเราจึงรวบรวมเรื่องปัญหาการให้นมทารกที่คุณแม่หลายท่านจะต้องเจอมากที่สุดโดยมีรายละเอียดโดยรวมดังนี้ เรื่องลูกทานนมน้อยมากเกินไป ดังนั้นควรปรับเปลี่ยนเวลาด้วยการให้ลูกได้ดื่มจากเต้าได้มากขึ้น พร้อมกับมีการประคบบริเวณเต้านมร่วมด้วยเพื่อให้มีปริมาณของน้ำนมไหลออกมาได้อย่างเพียงพอนั้นเอง เรื่องหัวนมแตกและมีอาการเจ็บจัดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เจอมากที่สุดเลยก็ว่าได้ ดังนั้นควรปรับเปลี่ยนท่าทางในการให้นมลูกแบบที่ถูกต้องอย่างนั้นเอง …