Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ปัญหาข้อเสียในการปล่อยให้ลูกเล่นมือถือ

ข้อเสียในการปล่อยให้ลูกเล่นมือถือ กับสิ่งที่ผู้ปกครองควรทราบ

ข้อเสียในการปล่อยให้ลูกเล่นมือถือ ตามใจชอบจัดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่จะส่งผลให้ลูกของท่านมีพัฒนาการที่ช้าลงพร้อมกับยังทำให้ลูกของท่านเป็นคนที่เกิดการเก็บตัวมากขึ้นและไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดังนั้นในบทความนี้เราจึงรวบรวมข้อเสียของการที่เด็กที่ติดมือถือมากเกินไปกับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรระวังโดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อเสียในการปล่อยให้ลูกเล่นมือถือ ส่งผลร้ายต่อเด็กอย่างไร ข้อเสียในการปล่อยให้ลูกเล่นมือถือ จัดว่าจะส่งผลร้ายต่อลูกของท่านเลยก็ว่าได้ เพราะแสงของจอมือถือจัดว่าเป็นตัวร้ายที่จะส่งผลทำให้สายตาของลูกเริ่มสั้นลง และยังส่งผลทำให้ลูกขาดมนุษยสัมพันธ์พร้อมกับยังทำให้เป็นเด็กที่มีอารมณ์ก้าวร้าวอีกด้วย รวมข้อเสียในการปล่อยให้ลูกเล่นมือถือ ที่ผู้ปกครองควรระวัง ข้อเสียในการปล่อยให้ลูกเล่นมือถือ ว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกน้อยที่มากมายและหลากหลายประการ ซึ่งข้อเสียของการปล่อยให้ลูกเล่นมือถือนาน ๆ ก็มีดังนี้ ข้อเสียในการปล่อยให้ลูกเล่นมือถือจะทำให้พร้อมกับยังทำให้กลับกลายเป็นเด็กที่ไม่สามารถที่จะทำการจดจ่อกับอะไรนาน ๆ ได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังทำให้กลับกลายเป็นเด็กที่ไม่มีสมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดีเท่าเมื่อก่อนอีกด้วย ข้อเสียในการปล่อยให้ลูกเล่นมือถือจะส่งผลทำให้ไม่มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพราะมัวแต่จ้องมือถือในระยะเวลานาน ๆ พร้อมกับยังทำให้ลูกของท่านกลับกลายเป็นคนเก็บตัวและไม่ชอบเข้าสังคมอีกด้วย …