Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
แนะนำลูกรู้จักระวังตัวเอง

การสอนให้เจ้าตัวเล็ก รู้จักระวังตัวเอง กับภัยที่มาจากรถยนต์

การที่สอนให้ลูก รู้จักระวังตัวเอง ในการระวังเรื่องรถที่ผ่านไปมาจัดว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าคุณพ่อและคุณแม่มีความให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็จะช่วยให้ลูกสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีเมื่อเขาโตขึ้น และยังถือว่าเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ดีอีกด้วย ดังนั้นในบทความนี้เราจึงรวบรวมเรื่องการสอนให้ลูกรู้จักระวังตัวในเรื่องของการเดินทางและรวมไปถึงระวังภัยรถยนต์อันตรายที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รู้จักระวังตัวเอง กับภัยที่มาจากรถยนต์ดีอย่างไร การที่ลูก รู้จักระวังตัวเองในการข้ามถนนพร้อมกับรู้จักระวังเรื่องภัยจากรถยนต์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จัดว่ามีส่วนดีที่จะช่วยให้เขาสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง และยังถือว่าเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกับลูกได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รู้จักระวังตัวเองกับภัยที่มากจากรถยนต์และการสอนลูกแบบเบื้องต้น การสอนลูกให้ รู้จักระวังตัวเองในการระวังเรื่องภัยอันตรายที่มากับรถยนต์ถือว่ามีความสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะผู้ปกครองบางท่านไม่ได้ให้ความสำคัญในส่วนนี้เลยทำให้ลูกเมื่อเดินข้ามถนนก็จะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นวิธีการที่จะสอนให้มันนั้นสามารถที่จะทำการระวังเรื่องการข้ามถนนแบบเบื้องต้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแบบเบื้องต้นก็มีดังนี้ การปลูกฝังให้เจ้าลูกน้อยนั้น เมื่อก้าวเท้าออกจากบ้านมีความสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะเมื่อเดินทางออกมาจากบ้านแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา  และการสอนให้ลูกรู้จักเดินอยู่บนฟุตบาทพร้อมกับระวังรถยนต์ที่ขับเคลื่อนไปมาอย่างระมัดระวังก็จะช่วยให้ลดการอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกได้ดีในระดับหนึ่งนั้นเอง สอนลูกให้ รู้จักระวังตัวเองด้วยการห้ามเดินผ่านด้านหน้า หรือหลังรถในระยะประชิด ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน …