Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ภาวะอาการแทรกซ้อน

อาการแทรกซ้อน ของลูกที่ป่วยเป็นไข้มาเลเรีย

อาการแทรกซ้อน ของโรคมาลาเรียในเด็กถือว่าสามารถพบได้สาเหตุปัจจัยเลยก็ว่าได้ ซึ่งโรคมาลาเรียจัดว่าเป็นโรคที่มักจะพบในประเทศเขตร้อนซึ่งรวมถึงประเทศไทยร่วมด้วย ดังนั้นจึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีเด็กเล็กอาศัยอยู่ในบ้านอาจจะเพิ่มความระมัดระวังและใส่ใจดูแลเป็นพิเศษด้วยการป้องกันไม่ให้ลูกของท่านถูกยุงกัดบ่อย ๆ พร้อมกับยังต้องหาแนวทางในการทำบริเวณบ้านให้มีความมิดชิดเพื่อไม่ให้ลูกของท่านมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้มาลาเรียอย่างนั้นเอง อาการแทรกซ้อน ของไข้มาเลเรียที่คุณพ่อคุณแม่คาดไม่ถึง อาการแทรกซ้อนของไข้มาเลเรียถือว่ามีสาเหตุหลายปัจจัยเลยก็ว่าได้ซึ่งโดยสาเหตุหลัก ๆ แล้วอาจจะมีการปล่อยให้ลูกของท่านเล่นบริเวณนอกบ้านที่เต็มไปด้วยยุงที่ชุกชุมจนทำให้ลูกของท่านป่วยเป็นไข้มาเลเรียในสุด แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่กลับไม่ใส่ใจในขณะที่ลูกป่วยเป็นไข้มาเลเรียก็จะส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาและยังส่งผลทำให้ลูกของท่านมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเสียชีวิตได้อีกด้วย อาการแทรกซ้อนของโรคไข้มาเลเรียมีอะไรบ้าง อาการแทรกซ้อนของไข้มาเลเรียถือว่ามีหลากหลายอาการพอสมควรเลยก็ว่าได้ดังนั้นถ้าคุณพ่อและคุณแม่ไม่ได้สังเกตอาการของโรคดังกล่าวก็อาจส่งผลให้ลูกของท่านมีอาการป่วยที่หนักมากขึ้นและร้ายแรงที่สุดก็จะส่งผลทำให้ถึงแก่ชีวิตได้อีกด้วย ดังนั้นเราจึงรวบรวมในส่วนของอาการภาวะแทรกซ้อนของเด็กที่มักป่วยเป็นโรคมาเลเรียโดยมีรายละเอียดดังนี้ อาการชักจัดว่าเป็นอาการแทรกซ้อน ที่สามารถพบในเด็กที่ป่วยเป็นไข้มาลาเรียมากที่สุดเลยก็ว่าได้ โดยถ้าหากเชื้อสามารถเข้าไปฝังตัวอยู่ในส่วนของหลอดเลือดที่ถือว่ามันนั้นส่งผลที่ถือว่าทำให้ไม่สามารถที่จะทำให้เลือกสามารถไหลเข้าสู่สมองได้ตามปกติก็จะส่งผลทำให้เด็กเกิดอาการชักเกร็งขึ้นมาทันทีและบางรายอาจจะมีอาการสมองบวมร่วมด้วย อีกทั้งเด็กบางรายจะมีอาการโคม่าถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มี ดังนั้นการเฝ้าระวังในช่วงที่ลูกป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนั้นเอง หายใจลำบากเป็นอาการแทรกซ้อน ของโรคมาลาเรียที่มักพบในเด็กอยู่เสมอเลยก็ว่าได้และมักจะเป็นอาการที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะเชื้อมาเลเรียมักจะมีโอกาสที่จะทำให้ปอดของผู้ป่วยมักมีของเหลวสะสมอยู่ในปริมาณมากที่จะทำให้มักเกิดอาการน้ำท่วมปอดในที่สุดที่จะได้มีการส่งผลทำให้เรื่องอาการของตัวเด็กเองนั้นที่ป่วยเป็นโรคนี้มักจะหายใจลำบากหรือบางรายจะรู้สึกหายใจไม่สะดวกอีกด้วย อาการแทรกซ้อนกับอวัยวะภายในล้มเหลวถือว่าเป็นอีกหนึ่งของความสามารถของโรคไข้มาลาเรียที่น่ากลัวมากที่สุดเลยก็ว่าได้ …