Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
เคล็ดลับการสร้างอีคิวให้ลูกน้อย

เคล็ดลับการสร้างอีคิวให้ลูกน้อย กับสิ่งที่ผู้ปกครองควรเรียนรู้

เคล็ดลับการสร้างอีคิวให้ลูกน้อย จัดว่ามีส่วนช่วยที่ดีที่ทำให้ลูกสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และการที่ลูกมีอีคิวที่สูงตามเกณฑ์มาตรฐานจัดว่ามีส่วนทำให้เขาสามารถควบคุมอารมณ์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีอีกด้วย  เคล็ดลับการสร้างอีคิวให้ลูกน้อย มีข้อดีอย่างไรบ้าง ถือว่ามีข้อดีในเรื่องของการกระตุ้นการเรียนรู้ของลูกน้อยให้มากขึ้น เพราะการที่เด็กมีอีคิวสูงจัดว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมที่สุดอย่างนั้นเอง อีกทั้งยังช่วยให้ลูกของเราเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกและชอบเข้าสังคมมากขึ้นอีกด้วย  เคล็ดลับการสร้างอีคิวให้ลูกน้อยมีอะไรบ้าง จัดว่ามีในส่วนของการดูแลลูกให้มีอีคิวที่สูงในแบบที่หลากหลายวิธีเลยก็ว่าได้  โดยถ้าผู้ปกครองสามารถปฏิบัติตามได้ก็จะช่วยให้ลูกมีความฉลาดทางอารมณ์อีกด้วย ดังนั้นเคล็ดลับในการสร้างอีคิวให้กับลูกด้วยเทคนิคแบบง่าย ๆ ก็มีดังนี้  การให้ลูกกินนมแม่ เพราะว่าในนมแม่จัดว่ามีปริมาณสารอาหารอย่างครบถ้วนนั้นเองที่จะช่วยในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้ดีมากขึ้น พร้อมกับยังทำให้มีความฉลาดทางอารมณ์อีกด้วย การเล่นส่องกระจกกับลูกถือว่าเป็นการสร้างความสนุกและความใกล้ชิดให้กับลูกมากขึ้นอย่างนั้นเอง พร้อมกับยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกอีกด้วย การมองตาส่งยิ้มตั้งแต่แรกเกิด ถือว่าเป็นตัวช่วยในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกน้อยได้อย่างดีที่สุดเลยก็ว่าได้ พร้อมกับยังช่วยให้เขาสามารถจดจำใบหน้าของพ่อแม่ได้อย่างแม่นยำอีกด้วย การเล่นจั๊กจี้โดยจะมีส่วนช่วยที่ดีที่สุดที่ทำให้ลูกได้หัวเราะและรู้สึกอารมณ์ดีมากขึ้นอย่างนั้นเอง …